Hlášení místního rozhlasu -20. 3.Vyvěšeno: 20. 3. 2017
Sejmuto: 4. 4. 2017

1.

Obecní úřad Luběnice sděluje občanům, že v úřední dny je možné  uhradit v hotovosti místní poplatky za odvoz komunálního odpadu za rok 2016 a místní poplatek ze psů na r. 2017.

Obecní úřad děkuje občanům za včasnou úhradu ve stanovené výši a v úředních dnech. Poplatky lze hradit také převodem,  variabilní symbol je číslo popisné domu.

  2.

Od 15. 3. je zahájen v areálu čistírny sběr bioodpadu. Otevřeno je ve středu od 9 do 10 hodin a v sobotu od 10 do 11 hodin.

 3.

V úterý 21. 3. od 11:10 do 11:30 hod bude prodej živých ryb, ceny v Kč za jeden kilogram hmotnosti: kapr I. tř. 84,- , kapr výběrový 89,- amur 95,- ,   pstruh 159,- , tolstolobik 57,-.

Původ ryb: Rybářství Tovačov - Zahradníček Jiří.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 20. 3. 2017 17:11

Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016

"ve výši 300 000 Kč poskytnuta na "Rekonstrukci místní komunikace Luběnice -
jižní část (1.etapa)"

logo-olomouckeho-kraje-gif.bmp

Příspěvek Olomouckého kraje v roce 2016 pro JSDH Luběnice

na částečnou úhradu vybavení činí 5500,- Kč za účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí podle §27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu s Programem na podporu JSDH 2016 a jeho dotačním titulem " Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2016 (dále jen "Pravidla JSDH 2016")

Oprava sochy Madony s dítětem se v roce 2016 uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje

z dotačního titulu "Obnova staveb drobné architektury místního významu"

Příspěvek Olomouckého kraje z Fondu pro podporu výstavby a obnovu vodohospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji v roce 2015

Obec Luběnice uzavřela s Olomouckým krajem smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci stavby Splašková kanalizace a ČOV Luběnice na částku ve výši 1.000.000,- Kč.

Publicita stavby Splaškové kanalizace a ČOV Luběnice

Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
Propagace - Splašková kanalizace a ČOV Luběnice.JPG

1.PNG

2.PNG

Příspěvek Olomouckého kraje pro JSDH Luběnice 2015

olomouc.jpg

Obec Luběnice je příjemcem dotace ve výši 6 tis. Kč od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ..

Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého v roce 2014 se uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje

logo-olomouckeho-kraje-gif.bmp

Příspěvek Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova

Obec Luběnice realizuje za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2013 ve výši

100 000 Kč projekt:

Pořízení nové územně plánovací dokumentace

logo-olomouckeho-kraje-gif.bmp

Projekt obnovy památky kříže na návsi v roce 2012 finančně podpořen Olomouckým krajem

 logo-olomouckeho-kraje-gif.bmp

 

 

www.czechpoint.cz

 

27. 6. Ladislav

Zítra: Lubomír

Kynologické cvičiště

Kalendář akcí