Popis úřadu

Obecní úřad

Mgr. Jan Blaho
starosta

732 636 298
starosta@lubenice.cz

Martin Šnajder
místostarosta

777 805 456
snajdermartin@centrum.cz 

Ing. Jana Konrádová 
referentka a účetní

585 954 297
ou@lubenice.cz

Úřední hodiny 

PO:08:00 - 13:00, 13:30 - 16:30
ST:08:00  - 13:00, 13:30 - 16:30

Zastupitelstvo

  Kandidátní listina Navrhující strana
Mgr. Jan Blaho Luběnice - místo k životu "Starostové a nezávislí"
Martin Šnajder Luběnice - místo k životu  nezávislý kandidát  
Mgr. Tomáš Körner Luběnice - místo k životu "Starostové a nezávislí"
David Skácelík Luběnice - místo k životu "Starostové a nezávislí"
Zdeněk Kubíček My 2014  nezávislý kandidát  
Michal Voltner My 2014  nezávislý kandidát  
Ing. Benjamin Batla My 2014  nezávislý kandidát  

 

Finanční výbor

  • předseda: Michal Voltner

Kontrolní výbor

  • předseda: Ing. Benjamin Batla

Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016

"ve výši 300 000 Kč poskytnuta na "Rekonstrukci místní komunikace Luběnice -
jižní část (1.etapa)"

logo-olomouckeho-kraje-gif.bmp

Příspěvek Olomouckého kraje v roce 2016 pro JSDH Luběnice

na částečnou úhradu vybavení činí 5500,- Kč za účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí podle §27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu s Programem na podporu JSDH 2016 a jeho dotačním titulem " Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2016 (dále jen "Pravidla JSDH 2016")

Oprava sochy Madony s dítětem se v roce 2016 uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje

z dotačního titulu "Obnova staveb drobné architektury místního významu"

Příspěvek Olomouckého kraje z Fondu pro podporu výstavby a obnovu vodohospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji v roce 2015

Obec Luběnice uzavřela s Olomouckým krajem smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci stavby Splašková kanalizace a ČOV Luběnice na částku ve výši 1.000.000,- Kč.

Publicita stavby Splaškové kanalizace a ČOV Luběnice

Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
Propagace - Splašková kanalizace a ČOV Luběnice.JPG

1.PNG

2.PNG

Příspěvek Olomouckého kraje pro JSDH Luběnice 2015

olomouc.jpg

Obec Luběnice je příjemcem dotace ve výši 6 tis. Kč od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ..

Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého v roce 2014 se uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje

logo-olomouckeho-kraje-gif.bmp

Příspěvek Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova

Obec Luběnice realizuje za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2013 ve výši

100 000 Kč projekt:

Pořízení nové územně plánovací dokumentace

logo-olomouckeho-kraje-gif.bmp

Projekt obnovy památky kříže na návsi v roce 2012 finančně podpořen Olomouckým krajem

 logo-olomouckeho-kraje-gif.bmp

 

 

www.czechpoint.cz

 

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

Kynologické cvičiště

Kalendář akcí