Popis úřadu

Obecní úřad

Mgr. Jan Blaho
starosta

732 636 298
starosta@lubenice.cz

Martin Šnajder
místostarosta

777 805 456
snajdermartin@centrum.cz 

Ing. Jana Konrádová 
referentka a účetní

585 954 297
ou@lubenice.cz

Úřední hodiny 

PO:08:00 - 13:00, 13:30 - 16:30
ST:08:00  - 13:00, 13:30 - 16:30

Zastupitelstvo

  Kandidátní listina Navrhující strana
Mgr. Jan Blaho Luběnice - místo k životu "Starostové a nezávislí"
Martin Šnajder Luběnice - místo k životu  nezávislý kandidát  
Mgr. Tomáš Körner Luběnice - místo k životu "Starostové a nezávislí"
David Skácelík Luběnice - místo k životu "Starostové a nezávislí"
Zdeněk Kubíček My 2014  nezávislý kandidát  
Michal Voltner My 2014  nezávislý kandidát  
Ing. Benjamin Batla My 2014  nezávislý kandidát  

 

Finanční výbor

  • předseda: Michal Voltner

Kontrolní výbor

  • předseda: Ing. Benjamin Batla

Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje

V roce 2016 poskytnuta dotace ve výši 300 000 Kč  na "Rekonstrukci místní komunikace Luběnice -
jižní část (1.etapa)"

logo-olomouckeho-kraje.jpg

 

Příspěvek Olomouckého kraje z Fondu pro podporu výstavby a obnovu vodohospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji

Roku 2015 uzavřela Obec Luběnice s Olomouckým krajem smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci stavby Splašková kanalizace a ČOV Luběnice na částku ve výši 1.000.000,- Kč.

Publicita stavby Splaškové kanalizace a ČOV Luběnice

Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
Propagace - Splašková kanalizace a ČOV Luběnice.JPG

1.PNG

2.PNG

Dotace Olomouckého kraje za účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje olomouc.jpg

V roce 2017 je obec Luběnice příjemcem dotace ve výši 6 tis. Kč od Olomouckého kraje na opravu agregátu požární stříkačky PS 12.

 Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017logo-olomouckeho-kraje.jpg

 V roce 2017 přijata dotace ve výši 300 tis. Kč z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 - dotační titul č.1 - Podpora budování a obnova infrastruktury obce - na částečnou úhradu výdajů na výstavbu parkovacích míst, vjezdů a autobusových zastávek.

 

 

 

 

 

 

 

www.czechpoint.cz