Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 3-2016, o nočním klidu.pdf

31.12.2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Luběnice

..2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

..2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Luběnice

1.7.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

1.1.2013

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a straňování komunálních odpadů

1.1.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a straňování komunálních odpadů


1.1.2011 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010,o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu1.1.2011 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010,o místním poplatku ze psů

1.1.2011 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


1.1.2011 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010,o místním poplatku ze vstupného

1.1.2011 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2010,o místním poplatku z ubytovací kapacity

1.1.2011 

2009

 

Obecně závazná vyhláška obce Luběnice č.4/2009,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


1.1.2010 

Obecně závazná vyhláška obce Luběnice č.5/2009,o místním poplatku ze vstupného

1.1.2010 

Příloha k OZV č. 4/2009 - vymezení ploch veřejného prostranství

 

OZV obce Luběnice č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na zemí obce Luběnice.8.7.2007 

OZV obce Luběnice číslo 1/2005 ze dne 16.3.2005,kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.


31.3.2005 

OZV O pobíhání psů

1.6.1999 

Nařízení obce

Organizační řády

Územně plánovací dokumentace

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Usnesení zastupitelstva

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje

V roce 2016 poskytnuta dotace ve výši 300 000 Kč  na "Rekonstrukci místní komunikace Luběnice -
jižní část (1.etapa)"

logo-olomouckeho-kraje.jpg

 

Příspěvek Olomouckého kraje z Fondu pro podporu výstavby a obnovu vodohospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji

Roku 2015 uzavřela Obec Luběnice s Olomouckým krajem smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci stavby Splašková kanalizace a ČOV Luběnice na částku ve výši 1.000.000,- Kč.

Publicita stavby Splaškové kanalizace a ČOV Luběnice

Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
Propagace - Splašková kanalizace a ČOV Luběnice.JPG

1.PNG

2.PNG

Dotace Olomouckého kraje za účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje olomouc.jpg

V roce 2017 je obec Luběnice příjemcem dotace ve výši 6 tis. Kč od Olomouckého kraje na opravu agregátu požární stříkačky PS 12.

 Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017logo-olomouckeho-kraje.jpg

 V roce 2017 přijata dotace ve výši 300 tis. Kč z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 - dotační titul č.1 - Podpora budování a obnova infrastruktury obce - na částečnou úhradu výdajů na výstavbu parkovacích míst, vjezdů a autobusových zastávek.

 

 

 

 

 

 

 

www.czechpoint.cz