Kynologické cvičiště


Termíny výcviku psů - 6.12. až 15.12.

Datum konání: 6. 12. 2017 - 15. 12. 2017

6.12.2017 18 hod. poslušnosti, triky; 8.12.2017 18 hod. poslušnosti, triky; 13.12.2017 18 hod. poslušnosti, triky; 15.12.2017 18 hod. poslušnosti, triky.Termíny výcviku psů do 1. 12.

Datum konání: 22. 11. 2017 - 1. 12. 2017

22.11.2017 18hod. poslušnosti, triky; 24.11.2017 18hod. poslušnosti, triky; 1.12.2017 18hod. poslušnosti, triky.Termíny výcviku psů - 12. 11. až 17. 11.

Datum konání: 12. 11. 2017 - 17. 11. 2017

12.11.2017 10.00 hod. poslušnosti a základy agilit; 15.11.2017 18.00 hod. poslušnosti a základy agilit; 17.11.2017 14.00 hod. poslušnosti a základy agilitTermíny výcviku psů - 1. 11. až 8. 11.

Datum konání: 1. 11. 2017 - 8. 11. 2017

1.11.2017 v 18.00 hod. poslušnosti a základy agilit; 3.11.2017 v 18.00 hod. poslušnosti a základy agilit; 8.11.2017 v 18.00 hod. poslušnosti a základy agilitProvozní řád areálu ČOV Luběnice

Datum konání: 1. 6. 2016 - 31. 12. 2016

V areálu ČOV se nacházejí místa - pro odevzdávání biologicky rozložitelného odpadu a - prostor k výcviku psů. K jejích provozu vydává obec Luběnice provozní řád, který najdete v záložce "Obec" - podzáložce "Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva " a v odstavci "Organizační řády".
Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje

V roce 2016 poskytnuta dotace ve výši 300 000 Kč  na "Rekonstrukci místní komunikace Luběnice -
jižní část (1.etapa)"

logo-olomouckeho-kraje.jpg

 

Příspěvek Olomouckého kraje z Fondu pro podporu výstavby a obnovu vodohospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji

Roku 2015 uzavřela Obec Luběnice s Olomouckým krajem smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci stavby Splašková kanalizace a ČOV Luběnice na částku ve výši 1.000.000,- Kč.

Publicita stavby Splaškové kanalizace a ČOV Luběnice

Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
Propagace - Splašková kanalizace a ČOV Luběnice.JPG

1.PNG

2.PNG

Dotace Olomouckého kraje za účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje olomouc.jpg

V roce 2017 je obec Luběnice příjemcem dotace ve výši 6 tis. Kč od Olomouckého kraje na opravu agregátu požární stříkačky PS 12.

 Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017logo-olomouckeho-kraje.jpg

 V roce 2017 přijata dotace ve výši 300 tis. Kč z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 - dotační titul č.1 - Podpora budování a obnova infrastruktury obce - na částečnou úhradu výdajů na výstavbu parkovacích míst, vjezdů a autobusových zastávek.

 

 

 

 

 

 

 

www.czechpoint.cz