Kynologické cvičiště


Novější 1 3

Výcvik psů - období od 21. 6. do 10. 7. 2017

Datum konání: 19. 6. 2017 - 11. 7. 2017

Výcvik psů - období od 21. 6. do 10. 7. 2017Výcvik psů - období od 7. 6. do 16. 6. 2017

Datum konání: 6. 6. 2017 - 16. 6. 2017Výcvik psů - období od 24. 5. do 2. 6. 2017

Datum konání: 24. 5. 2017 - 2. 6. 2017

24.5.2017 18,00 hod. poslušnosti; 26.5.2017 18,00 hod. poslušnosti, 19,15 obrany; 31.5.2017 18,00 hod. poslušnosti; 2.6.2017 18,00 hod. poslušnostiDalší květnové termíny výcviku

Datum konání: 11. 5. 2017 - 19. 5. 2017

11.5.2017 18,00 hod. poslušnosti, 19,15 hod. obrany; 17.5.2017 18,00 hod. poslušnosti; 19.5.2017 18,00 hod. poslušnosti;Termíny výcviku psů - začátek května 2017

Datum konání: 3. 5. 2017 - 5. 5. 2017

17. týden - nebudou probíhat hodiny výcviku z důvodu dovolené; 18. týden - 3.5.2017 18,00 hod. poslušnosti 5.5.2017 18,00 hod. poslušnostiVýcvik psů - duben 2017

Datum konání: 13. 4. 2017 - 21. 4. 2017

13.4.2017 18,00 hod. poslušnosti; 19,15 hod. obrany; 19.4.2017 18,00 hod. poslušnosti; 21.4.2017 18,00 hod. poslušnosti;Termíny výcviku psů - 29. 3. až 7. 4.

Datum konání: 29. 3. 2017 - 7. 4. 2017

29.3.2017 18,00 hod. poslušnosti; 31.3.2017 18,00 hod. poslušnosti; 19,15hod. obrany 7.4.2017 18,00 hod. poslušnostiTermíny výcviku psů - březen 2017

Datum konání: 18. 3. 2017 - 24. 3. 2017

18.3.2017 16,00 hod. poslušnosti; 17,15 hod. obrany; 22.3.2017 18,00 hod. poslušnosti; 24.3.2017 18,00 hod. poslušnostiProvoz cvičiště psů - termíny v období od 24.2. do 10. 3.

Datum konání: 24. 2. 2017 - 10. 3. 2017

24.2.2017 18,00 hod. poslušnosti; 3.3.2017 18,00 hod. poslušnosti, 19,15 hod. obrany; 10.3.2017 18,00 hod. poslušnostiVýcvik psů - 3. až 17. únor 2017

Datum konání: 3. 2. 2017 - 17. 2. 2017

3.2.2017 18,00 hod. poslušnosti; 19,15 hod. obrany; 10.2.2017 18,00 hod. poslušnosti 17.2.2017 18,00 hod. poslušnosti; 19,15 hod. obranyNovější 1 3

Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016

"ve výši 300 000 Kč poskytnuta na "Rekonstrukci místní komunikace Luběnice -
jižní část (1.etapa)"

logo-olomouckeho-kraje-gif.bmp

Příspěvek Olomouckého kraje v roce 2016 pro JSDH Luběnice

na částečnou úhradu vybavení činí 5500,- Kč za účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí podle §27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu s Programem na podporu JSDH 2016 a jeho dotačním titulem " Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2016 (dále jen "Pravidla JSDH 2016")

Oprava sochy Madony s dítětem se v roce 2016 uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje

z dotačního titulu "Obnova staveb drobné architektury místního významu"

Příspěvek Olomouckého kraje z Fondu pro podporu výstavby a obnovu vodohospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji v roce 2015

Obec Luběnice uzavřela s Olomouckým krajem smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci stavby Splašková kanalizace a ČOV Luběnice na částku ve výši 1.000.000,- Kč.

Publicita stavby Splaškové kanalizace a ČOV Luběnice

Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
Propagace - Splašková kanalizace a ČOV Luběnice.JPG

1.PNG

2.PNG

Příspěvek Olomouckého kraje pro JSDH Luběnice 2015

olomouc.jpg

Obec Luběnice je příjemcem dotace ve výši 6 tis. Kč od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ..

Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého v roce 2014 se uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje

logo-olomouckeho-kraje-gif.bmp

Příspěvek Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova

Obec Luběnice realizuje za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2013 ve výši

100 000 Kč projekt:

Pořízení nové územně plánovací dokumentace

logo-olomouckeho-kraje-gif.bmp

Projekt obnovy památky kříže na návsi v roce 2012 finančně podpořen Olomouckým krajem

 logo-olomouckeho-kraje-gif.bmp

 

 

www.czechpoint.cz

 

27. 6. Ladislav

Zítra: Lubomír

Kynologické cvičiště

Kalendář akcí