Ceník poplatků

Ceník poplatků a pořádkových opatření

Zápisné (na 1 rok) Dospělí čtenáři a právnické osoby
0,-Kč

Děti, studenti, důchodci 
0,- Kč

Poplatky za zvláštní služby Ztráta čtenářského průkazu a vystavení nového 
10,-Kč

Poplatky z prodlení
Na překročení vypůjční doby nemusí knihovna písemně upozorňovat. Vybírání poplatků začíná dnem, jenž následuje po uplynutí vypůkční lhůty. Po uplynutí vypůjční lhůty 6 týdnů se vybírá poplatek
10 Kč

Po ulynutí dalších dvou týdnů, I. písemná upomínka
10 Kč

Po ulynutí dalších dvou týdnů, II. písemná upomínka
20 Kč

Po ulynutí dalších dvou týdnů, III. písemná upomínka
30 Kč

Náhrady
Ve všech případech náhrady materiálu je čtenář povinen zaplatit poplatek 20 Kč za nové knihovnické zpracování. Knihy
1. stejná cena +20 Kč za knihovnické zpracování

Časopisy
1. stejný časopis +10 Kč
2. cena časopisu +10 Kč

Změna poplatku platí od 1.1.2011