Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Luběnice

2. Důvod a způsob založení

Obec Luběnice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Knihovna
SDH

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Luběnice
  Luběnice 140
  783 46 Těšetice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Luběnice
  Luběnice 140
  783 46 Těšetice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

  Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 585 954 297

 • 4.5 Čísla faxu

  není

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  lubenice.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  ou@lubenice.cz (OÚ, referentka a účení Ing. Jana Křepelková)
  starosta@lubenice.cz (starosta, Mgr. Jan Blaho)

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 0000001814213309
kód banky: 0800
banka: Česká spořitelna

6. IČ

00635642

7. DIČ

CZ00635642

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: