Aktuální obecně závazné vyhlášky, nařízení a usnesení zastupitelstva

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 4-2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1.1.2020
OZV 3-2019 - o místním poplatku ze psů   1.1.2020
OZV 2-2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Luběnice  13.11.2019

OZV 1-2019 - kterou se zrušuje OZV č. 5-2010 a OZV č. 6-2010

 13.4.2019
   

4/2018 OZV4-2~1.PDF

3/2018 OZV 3-2018 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

2/2018 OZV 2-2018 - kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Luběnice.pdf

Příloha č. 1 k OZV č. 2-2018 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.pdf

1/2018 OZV 1-2018 - o místním poplatku ze psů.pdf

 

1.1.2019

1.1.2019

 

1.1.2019

1.1.2019

1.1. 2019

 3/2016 OZV 2016-3 - o nočním klidu.pdf

31.12.2016

   
   
6/2010 Obecně závazná vyhláška č. 6/2010,o místním poplatku z ubytovací kapacity

1.1.2011 

 

 

5/2010

Obecně závazná vyhláška obce Luběnice č.5/2009,o místním poplatku ze vstupného

1.1.2010 

 

 

1/2005

OZV obce Luběnice číslo 1/2005 ze dne 16.3.2005,kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.


31.3.2005 

 

 

Nařízení obce

Organizační řády

Územně plánovací dokumentace

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Usnesení zastupitelstva

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Publicita 2019

Dotace z programu  Olomouckého kraje  na podporu JSDH 2019 - DT - Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JDH obcí Olomouckého kraje 2019

Logo OK.png

Olomoucký kraj finančně podpořil nákup zásahových rukavic pro JSDH Luběnice částkou 5.100,- Kč.

Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje  2019 - DT 5 - Podpora venkovských prodejen:

"Zachování obchodu v Luběnicích" podpořeno částkou 100.000 Kč.Logo OK.png

 

Publicita roku 2018

Projekt"Oprava MK Luběnice - Do Důlků" realizován za přispění finančních prostředků z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR

mmr_cr_rgb.jpg

 

Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje

V roce 2016 poskytnuta dotace ve výši 300 000 Kč  na "Rekonstrukci místní komunikace Luběnice -
jižní část (1.etapa)"

logo-olomouckeho-kraje.jpg

 

Příspěvek Olomouckého kraje z Fondu pro podporu výstavby a obnovu vodohospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji

Roku 2015 uzavřela Obec Luběnice s Olomouckým krajem smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci stavby Splašková kanalizace a ČOV Luběnice na částku ve výši 1.000.000,- Kč.

Publicita stavby Splaškové kanalizace a ČOV Luběnice

Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
Propagace - Splašková kanalizace a ČOV Luběnice.JPG

1.PNG

2.PNG

Dotace Olomouckého kraje za účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje olomouc.jpg

V roce 2017 je obec Luběnice příjemcem dotace ve výši 6 tis. Kč od Olomouckého kraje na opravu agregátu požární stříkačky PS 12.

 Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017logo-olomouckeho-kraje.jpg

 V roce 2017 přijata dotace ve výši 300 tis. Kč z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 - dotační titul č.1 - Podpora budování a obnova infrastruktury obce - na částečnou úhradu výdajů na výstavbu parkovacích míst, vjezdů a autobusových zastávek.

 

 

 

 

 

 

 

www.czechpoint.cz

 

17. 2. Miloslava

Zítra: Gizela

Kynologické cvičiště

Odpadové hospodářství

Místní poplatek v roce 2020 za komunální odpad činí 450,- Kč/osoba,

300 Kč občané starší 70 let, splatnost do 31. 3.

Sběrové soboty v obci budou v roce 2020

zatím v jednání 

Termíny odvozu komunálního odpadu r. 2020

1 x za 4 týdny ve čtvrtek: 23.1., 20.2.,19.3.,16.4.,14.5.,11.6., 9.7.,6.8., 3.9., 1. 10., 29.10.,26.11. a 25. 12.

Kontakt na svozovou firmu SUEZ v případě reklamace:

585 758 933

nebo 602 538 382

 

Sběr bioodpadu 

v areálu ČOV 

od 1.4 do 30.11 otevřeno

Stře  9 -10 a So 10 - 11

 od 1.12 až 31. 3. otevřeno

Stře 9 - 9.30 hod a 

v sudou So 10 - 10.30 hod

mimo svátky a dny pracovního klidu.

 Výběr stočného na rok 2020  v měsíci srpnu  - poplatek   1100,- Kč/osoba.

 

Splašková kanalizace a ČOV Luběnice

Informace občanům - výzva k přepojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci

Obecné informace o provozu splaškové kanalizace a ČOV Luběnice

Informace stavebníkům před provedením kanalizačních přípojek

Obecné informace o provozu splaškové kanalizace a ČOV Luběnice

Mapa veřejného osvětlení pro hlášení poruch

klikněte zde

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25
Nábor k Policii České republiky
26
Nábor k Policii České republiky
27
Nábor k Policii České republiky
28
Nábor k Policii České republiky
29
Flora Filmfest od 29. do 30. 11. 2019
Nábor k Policii České republiky
Operetní melodie v KD Těšetice dne 29. 11. 2019 v 15.30 hodin
30
Flora Filmfest od 29. do 30. 11. 2019
Nábor k Policii České republiky
1
Nábor k Policii České republiky
2
Nábor k Policii České republiky
3
Nábor k Policii České republiky
4
Nábor k Policii České republiky
5
Nábor k Policii České republiky
6
Nábor k Policii České republiky
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁVSI A VÁNOČNÍ JARMARK V KD LUBĚNICÍCH
7
Mikulášská besídka v sobotu 7. 12. 2019 v KD Luběnicích
Nábor k Policii České republiky
8
Nábor k Policii České republiky
9
Nábor k Policii České republiky
10
Den otevřených dveří v Sigmundově střední škole strojírenské v Lutíně
Nábor k Policii České republiky
11
Nábor k Policii České republiky
Prodej živých ryb z rybářství Tovačova 11. 12. od 11.10 do 11.30 hod
12
Nábor k Policii České republiky
13
Nábor k Policii České republiky
14 15
16 17 18
MUDr. Zdráhalová v Těšeticích - změny v ordinační době
19
MUDr. Zdráhalová v Těšeticích - změny v ordinační době
20
MUDr. Zdráhalová v Těšeticích - změny v ordinační době
21
MUDr. Zdráhalová v Těšeticích - změny v ordinační době
22
MUDr. Zdráhalová v Těšeticích - změny v ordinační době
23
MUDr. Zdráhalová v Těšeticích - změny v ordinační době
24
MUDr. Zdráhalová v Těšeticích - změny v ordinační době
25
MUDr. Zdráhalová v Těšeticích - změny v ordinační době
26
MUDr. Zdráhalová v Těšeticích - změny v ordinační době
27
MUDr. Zdráhalová v Těšeticích - změny v ordinační době
28
MUDr. Zdráhalová v Těšeticích - změny v ordinační době
29
MUDr. Zdráhalová v Těšeticích - změny v ordinační době
30
MUDr. Zdráhalová v Těšeticích - změny v ordinační době
31
MUDr. Zdráhalová v Těšeticích - změny v ordinační době
1
Eko - koutek - šetříme s úspornými světelnými zdroji
2
Eko - koutek - šetříme s úspornými světelnými zdroji
3
Eko - koutek - šetříme s úspornými světelnými zdroji
4
Eko - koutek - šetříme s úspornými světelnými zdroji
5
Eko - koutek - šetříme s úspornými světelnými zdroji