Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Dotace

Dotace

Publicita 2023

Obec Luběnice obdržela dotaci ve výši 190.000 Kč z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023“, z dotačního titulu 01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace na částečnou úhradu uznatelných výdajů na akci:

„Komplexní projektová dokumentace Luběnice“

 logo-olomouckeho-kraje.jpglogopov-2023-2.jpg

 

Obec Luběnice obdržela dotaci ve výši 600.000 Kč z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023“, z dotačního titulu 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce na částečnou úhradu uznatelných výdajů na akci:

„Chodníky a parkovací stání Luběnice – výjezd na Lutín“

 logo-olomouckeho-kraje.jpglogopov-2023-2.jpg

 

Obec_Lubenice_cedulka_A3_page-0001.jpg

Publicita 2021

logo-olomouckeho-kraje.jpgochranna-znamka-pov-ok.jpg

 

Investiční dotace Olomouckého kraje  pro obec Luběnice ve výši Kč 500.000 Kč na akci "Luběnice - oprava chodníku a místní komunikace"

z Programu obnovy venkova 2021 dotačního titulu 02_01_01_Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

 

Publicita 2020

Dotace Olomouckého kraje  pro JSDH Luběnice ve výši Kč 6.800,- na "Osvětlení místa zásahu"

z Programu na podporu JSDH 2020 - Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020

logo-olomouckeho-kraje.jpg

Zachování obchodu v Luběnicích 2020

Obec Luběnice obdržela z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2020 - Dotačního titulu č. 5 - Podporu venkovských prodejen - finanční podporu 100.000,- Kč .

Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada uznatelných výdajů na činnost "Zachování obchodu v Luběnicích 2020" na pokrytí  mzdových nákladů a souvisejících povinných odvodů.

 

logo-kraj.jpg

 

 

 

logopov-2020.jpg

 

 

 

 

 

 

Publicita 2019

Chodník na Slatinice

Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spolufinancovaly projekt"Chodník na Slatinice"

EU mmr_cr_rgb

JSDH 2019 DT - Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JDH obcí

Dotace z programu  Olomouckého kraje  na podporu JSDH 2019 - DT - Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JDH obcí Olomouckého kraje 2019

Logo OK              logopov-2020.jpg         

Olomoucký kraj finančně podpořil nákup zásahových rukavic pro JSDH Luběnice částkou 5.100,- Kč.

Zachování obchodu v Luběnicích

Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje  2019 - DT 5 - Podpora venkovských prodejen:

"Zachování obchodu v Luběnicích" podpořeno částkou 100.000 Kč.

Logo OK                 logopov-2020.jpg

Publicita roku 2018

Oprava MK Luběnice - Do Důlků

Projekt "Oprava MK Luběnice - Do Důlků" realizován za přispění finančních prostředků z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR

logo mmr

Rekonstrukci místní komunikace Luběnice - jižní část (1.etapa)

Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje

V roce 2016 poskytnuta dotace ve výši 300 000 Kč  na "Rekonstrukci místní komunikace Luběnice -
jižní část (1.etapa)"

logo OK                  

Rok 2017

Oprava agregátu požární stříkačky

Dotace Olomouckého kraje za účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje

logo OK

V roce 2017 je obec Luběnice příjemcem dotace ve výši 6 tis. Kč od Olomouckého kraje na opravu agregátu požární stříkačky PS 12.

Podpora budování a obnova infrastruktury obce

Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017

logo OK

V roce 2017 přijata dotace ve výši 300 tis. Kč z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 - dotační titul č.1 - Podpora budování a obnova infrastruktury obce - na částečnou úhradu výdajů na výstavbu parkovacích míst, vjezdů a autobusových zastávek.

Rok 2015

Splaškové kanalizace a ČOV Luběnice

Příspěvek Olomouckého kraje z Fondu pro podporu výstavby a obnovu vodohospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji

Roku 2015 uzavřela Obec Luběnice s Olomouckým krajem smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci stavby Splašková kanalizace a ČOV Luběnice na částku ve výši 1.000.000,- Kč.

logo OK

Publicita stavby Splaškové kanalizace a ČOV Luběnice

Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
Propagace - Splašková kanalizace a ČOV Luběnice logo logo

Příspěvek Olomouckého kraje pro JSDH Luběnice 2015

Obec Luběnice je příjemcem dotace ve výši 6 tis. Kč od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále také "projekt") podle § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu s „Pravidly pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2015“ (dále jen Pravidla JSDH 2015).

 

logo OK