Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Aktuální obecně závazné vyhlášky, nařízení a usnesení zastupitelstva

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 1-2020 - o nočním klidu

OZV 1 -2020 - 1 str.pdf,OZV 1 -2020 - 2 str.pdf

26. 8. 2020
OZV 4-2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2020
OZV 3-2019 - o místním poplatku ze psů 1.1.2020
OZV 2-2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Luběnice 13.11.2019
OZV 1-2019 - kterou se zrušuje OZV č. 5-2010 a OZV č. 6-2010 13.4.2019
4/2018 OZV4-2~1.PDF 1.1.2019
3/2018 OZV 3-2018 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf 1.1.2019

2/2018 OZV 2-2018 - kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Luběnice.pdf

1.1.2019

Příloha č. 1 k OZV č. 2-2018 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.pdf

1.1.2019

1/2018 OZV 1-2018 - o místním poplatku ze psů.pdf

1.1. 2019

3/2016 OZV 2016-3 - o nočním klidu.pdf

31.12.2016

6/2010 Obecně závazná vyhláška č. 6/2010,o místním poplatku z ubytovací kapacity

1.1.2011 

5/2010 Obecně závazná vyhláška obce Luběnice č.5/2009,o místním poplatku ze vstupného

1.1.2010 

1/2005 OZV obce Luběnice číslo 1/2005 ze dne 16.3.2005,kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

31.3.2005 

Nařízení obce

Organizační řády

Územně plánovací dokumentace

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 

Usnesení zastupitelstva