Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Antigenní testování v lázních Slatinice

Lázně Slatinice a.s., jako poskytovatelé zdravotní péče, doplňují síť antigenních testovacích center. Testujeme nejen naše zaměstnance (dle nařízení vlády), ale také naše klienty a zájemce z okolí. 

Potřebujete antigenní test?

Antigenní testování objednávejte na telefonu 581 571 000 ve všední dny 8:00 – 13:00. Kapacity jsou omezené.

Antigenní testy jsou hrazeny z prostředků zdravotních pojišťoven, výsledek je znám prakticky hned, klienti dostanou potvrzení o výsledku testu. S sebou je potřeba občanský průkaz a průkaz pojištěnce. Testování probíhá v testovacím stanu před LD Mánes.

Antigenní testování je výlučně preventivní, pokud klient vykazuje jakékoli příznaky onemocnění, je povinen neprodleně kontaktovat svého praktického lékaře.

Test je možné provést pouze na základě telefonické objednávky. Neobjednaným zájemcům nebude test proveden.


Publikováno 16. 3. 2021 12:42

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Lutín

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU2.pdf


Publikováno 9. 3. 2021 14:56

Redukce veřejné linkové dopravy - školních spojů

Datum konání: 9. 3. 2021

S ohledem na vývoj vládních opatření a úplné uzavření škol jsme s platností od 10. 3. 2021 přistoupili k redukci zbývajících školních spojů, které zůstávaly pro dojížďku do základních škol pro 1. a 2. třídy ZŠ. S ohledem na nejistý termín obnovy školní docházky budou tyto spoje redukovány na základě  přepravního opatření, nestandardně je proto bude vyhledávat IDOS i CESTUJOK, nicméně tyto spoje nepojedou. Seznam redukovaných školních spojů přikládáme v příloze, naleznete jej také na našich webových stánkách: https://www.idsok.cz/ případně můžete zavolat na infolinku 588 88 77 88.

 S obnovou školní docházky alespoň pro 1. a 2. třídy ZŠ budou tyto spoje obnoveny, o čemž Vás opětovně písemně vyrozumíme.

 

 Iveta SPÁČILOVÁ

 

odborný dopravní referent

odbor řízení dopravy a dopravních systémů

tel:        +420 587 336 652

e-mail: spacilova@kidsok.cz

 

Redukce-regionalni-verejne-linkove-dopravy-od-10.-3.-2021.pdf

 


Publikováno 9. 3. 2021 8:23

Hlášení místního rozhlasu 8. 3. 2021

  • Odvoz komunálního odpadu ve čtvrtek 11. 3. 2021
  • V březnu jsou vybírány místní poplatky za odpady (450,- Kč/ osoba, úleva pro občany ve věku 70 + (300,- Kč/osoba)  a místní poplatky za psy (1 pes 100,- Kč, další 150,- Kč). Obecní úřad žádá domácnosti o upřednostnění platby převodem na účet obce 1814213309/0800, variabilní symbol je číslo popisné), termín splatnosti do 31. 3. 2021. V případě platby v hotovosti využít úřední dny Po a Stř a připravit si příslušný obnos. Prosíme o dodržování protiepidemiologických opatření - tzn. dezinfekce rukou u vstupu, respirátor na ústech a nose, vstup do kanceláře jednotlivě.
  • Domácnosti se mohou vyjádřit k frekvenci odvozu komunálního odpadu do 15. 3. 2021 buď formou e-mailové zprávy na adresu: starosta@lubenice.cz nebo SMS zprávy na číslo starosty obce 732 636 298 nebo vhozením anketního lístku do schránky OÚ s uvedením čísla popisného.

Publikováno 8. 3. 2021 17:24

Výtvarný odkaz heraldika Jiřího Loudy je kompletní

            V loňském roce uplynulo sto let od narození Jiřího Loudy – účastníka odboje v době II. světové války, ale především heraldika světového významu – člena Britské heraldické společnosti v Londýně, Francouzské heraldické společnosti v Paříži a Mezinárodní heraldické akademie v Ženevě. Rodák z Kutné Hory byl výtvarným talentem nadán od mládí a heraldika se stala jeho osudem od počátku 40. let 20. století. V době válečného pobytu ve Velké Británii se pro Jiřího Loudu stala důležitou návštěva kaple sv. Jiří na hradě Windsor u Londýna, kde poprvé spatřil erby rytířů Podvazkového řádu. Začal se o ně více zajímat a vytýčil si smělý cíl – veškeré erby tohoto rytířského řádu nakreslit do uceleného souboru. Ke splnění jeho záměru však nevedla přímá cesta. Po roce 1948 byl Jiří Louda určitou dobu politicky perzekuován, přesto získal zaměstnání ve Státní vědecké knihovně v Olomouci a obyvatelem hanácké metropole zůstal natrvalo.  

            Erby rytířů Podvazkového řádu se jeho dlouhým životem „vinuly“ jako pomyslná červená nit. Během úsilí o jejich výtvarné ztvárnění bylo Jiřímu Loudovi souzeno postupovat často oklikami. Značnou část jeho profesního života totiž zaujímala publikační činnost spojená s propagací heraldiky a mnoho času, úsilí a výtvarného talentu věnoval návrhům i tvorbě zejména městských znaků Čech, Moravy a Slezska. Od vytčeného cíle neustoupil ani po roce 1989, kdy jej dlouhodobě zaměstnávaly návrhy a výtvarné realizace nových státních symbolů Československa a posléze České republiky či práce v podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny ČR. Erby rytířů Podvazkového řádu nikdy nepustil ze zřetele. Pokud jeho zdravotní stav dovoloval, nakreslených erbů přibývalo až do roku 2011. V posledních čtyřech letech života již pouze mohl přehlédnout svoje dílo a sobě stanovený cíl považovat za dosažený, neboť veškeré erby rytířů Podvazkového řádu z let 1348 – 2011 nakreslil. Jiřímu Loudovi nebylo bohužel souzeno spatřit tyto kresby v knižní podobě. Pět let po jeho úmrtí se však situace změnila. V loňském předvánočním čase byla vydána dvojjazyčná publikace s názvem Coats of Arms of the Knights of the Order of the Garter / Erby rytířů Podvazkového řádu.

            Editoři publikace PhDr. Karel Müller, Mgr. Michal V. Šimůnek a PhDr. Karel Podolský stáli, vzhledem k velkému rozsahu Loudovy pozůstalosti, před nelehkým úkolem. Obsah knihy vypovídá o jejich odborné erudici a realisticky zvolené koncepci. Celkové rozvržení poměru textové a obrazové matérie symbolizuje prolínání dvou poloh Loudovy osobnosti. Vizuální podoba publikace tak v poměrně rozsáhlých a odborně kompaktních kapitolách nepravidelně vložených mezi jednotlivé erbovní soubory popisuje soukromý život Jiřího Loudy souběžně se prolínající s výtvarnou i publicistickou tvorbou a plněním životního cíle, který si jako mladý muž vytýčil.

            Největší prostor v knize zaujímá více než tisíc erbů rytířů Podvazkového řádu - zásluhou autorova výtvarného projevu je každá kresba osobitým uměleckým dílem. Jednotlivé soubory jsou ohraničeny léty vlády anglických panovníků a panovnic – Eduardem III. (králem od roku 1327), zakladatelem a 1. suverénem (1348 – 1377) Podvazkového řádu počínaje, po Alžbětu II. a zároveň 30. suveréna (1952 –) Podvazkového řádu. Kresby a jejich textový doprovod jsou publikovány dle původního Loudova záměru. Vizuálně jednotné soubory nejprve obsahují podkladově barevně odlišený textový medailon s vyobrazením erbu příslušného řádového suveréna a poté následuje chronologicky datovaný a číslovaný přehled erbů osob přijatých do Podvazkového řádu v období jeho vlády. Počínaje erbem č. 814 však dochází k statistickému zkreslení – důvody proč jsou některé erby označeny neposloupným číslem doplněným písmenem, které je jinak vidět pouze u erbů suverénů řádu v textových medailonech, jsou uvedeny v ediční poznámce knihy.                   

Mezi erby rytířů Podvazkového řádu lze vidět deset takových, které náleží nositelům spjatých se zeměmi Koruny české. Zajímavé je také porovnání (byť je zřejmé, že jednotliví suveréni řádu vládli v odlišně dlouhém čase) počtu přijatých řádových členů. Nejvíce (133) jich bylo v době vlády královny Viktorie, která byla 25. suverénem řádu (1837 – 1901). Naopak během krátkého panování Eduarda V. - 7. suveréna řádu (1483) a Eduarda VIII. - 28. suveréna řádu (1936) se novým členem nestal nikdo. Širší veřejnosti známý panovník Richard III. – 8. suverén řádu (1483 – 1485) touto poctou nehýřil (7), obdobně proslulý Jindřich VIII. – 10. suverén řádu (1509 – 1547) byl v tomto směru aktivnější (53), jeho dcera Alžběta I. – 13. suverén řádu (1558 -1603) přijala totožný počet osob (53) a její jmenovkyně Alžběta II. – 30. suverén řádu (1952 -) obsadila v pomyslné tabulce druhé místo (zatím 109 – publikace obsahuje erby 98 řádových členů z tohoto počtu - jména přijatých osob v letech 2011 – 2020 jsou v textu knihy pro doplnění uvedena).

Jiří Louda byl jako heraldik uznáván i v kolébce této pomocné vědy historické, kterou byla a je Velká Británie. Předmluvu knihy napsal Charles, princ z Walesu - budoucí anglický král a 31. suverén Podvazkového řádu. Její vydání je mimořádný projekt, který významem přesahuje hranice České republiky. Přijetí u odborné veřejnosti již nyní naznačují hlasy udělené v Anketě o knihu roku 2020. Po četbě knihy Coats of Arms of the Knights of the Order of the Garter / Erby rytířů Podvazkového řádu je nutné vyslovit respekt vydavatelům a poděkovat všem, kteří na vydání publikace finančně přispěli. Vizuální podoba Loudových kreseb erbů rytířů Podvazkového řádu dokládá oprávněnost citátu anglického heraldika Anthony Wagnera: Heraldika je těsnopis historie.

Jiří Louda: Coats of Arms of the Knights of the Order of the Garter / Erby rytířů Podvazkového řádu – editoři: PhDr. Karel Müller, Mgr. Michal V. Šimůnek, PhDr. Karel Podolský, ISBN: 978-80-244-5621-8 (Univerzita Palackého), 978-80-88384-02-1 (Vlastivědné muzeum), 688 str., 1. vyd. – Vydavatelství Univerzity Palackého a Vlastivědné muzeum v Olomouci v roce 2020  

Stanislav Vaněk

obálka knihy.pdf


Publikováno 8. 3. 2021 15:30

Změna frekvence odvozu komunálního odpadu

Změna frekvence odvozu komunálního odpadu.pdf


Publikováno 2. 3. 2021 9:47

Hlášení místního rozhlasu - 1. 3. 2021

Datum konání: 1. 3. 2021 - 31. 3. 2021

 

1.

Praktická lékařka MUDr. Zdráhalová oznamuje, že se u ní mohou přihlásit k očkování její klienti od 70 let a starší na telefonním čísle 606 775 577.

Ti, kteří se chtějí očkovat v očkovacím centru, ať se přihlásí přes centrální registr.

2.

Obecní úřad Luběnice oznamuje, že zahajuje výběr

  • místního poplatku za komunální odpad ve výši 450,- Kč/osobu, pro občany ve věku 70 let a více 300,- Kč/ osobu
  • místního poplatku za psa ve výši 100 Kč/ rok  za každého dalšího 150,- Kč/rok.

Z důvodu epidemiologických opatření zdvořile žádáme domácnosti, aby poplatky byly hrazeny převodem na účet v příslušné výši na účet obce - číslo 1814213309, kód banky 0800, variabilní symbol = číslo popisné.

V případě platby v kanceláři OÚ si prosím připravte přesný obnos a  využívejte k platbě úřední dny, tj. pondělí a středu  9 - 12 a 13 - 16 hodin. Vstup do kanceláře úřadu jednotlivě, obličej zakrytý respirátorem a po dezinfekci rukou u vstupu.

Termín splatnosti místních poplatků je do 31. 3. 2021. Obecní úřad Luběnice děkuje za včasnou úhradu a ve stanovené výši.

 

 

 


Publikováno 1. 3. 2021 9:45

Luběnický MIX - 7. ročník

Luběnický MIX - únor 2021.pdf


Publikováno 26. 2. 2021 14:51

Aktuální vládní opatření proti šíření koronaviru - 25. 2. 2021

Datum konání: 25. 2. 2021

jednání vlády dne 25.2.2021.docx


Publikováno 26. 2. 2021 11:08

Informace o jízdence KOMBI ZÓNA OD 1. 4. 2021

Datum konání: 23. 2. 2021 - 30. 4. 2021

Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje (IDSOK) nabízí vedle jednotlivých časových a síťových jízdenek také jízdenky KOMBI ZÓNA.

Jízdenka KOMBI ZÓNA umožňuje přepravu za stejnou cenu mezi výchozím a cílovým místem po odlišných trasách ležících v zónách příslušné KOMBI ZÓNY za stejnou cenu. Cestující mohou využít  všechny dopravní prostředky IDSOK (osobní a spěšné vlaky, rychlíky a expres, autobusy a MHD) bez ohledu na trasu linky. Heslem našich Kombi zón je: „do téže cílové zastávky několika směry výhodněji“.

Jízdní doklad KOMBI ZÓNA mohou cestující zakoupit v e-shopu IDSOK (eshop.idsok.cz) nebo na všech prodejních místech IDSOK. Papírové verze jízdenky KOMBI ZÓNA se vydávají jako 7denní nebo měsíční. Elektronické verze jízdenky jsou 7denní, měsíční, čtvrtletní a roční. Jízdenka KOMBI ZÓNA pro jednotlivé jízdné se nevydává.

Za účelem zefektivnění stávajících tras jsme zrevidovali systém KOMBI ZÓN zavedených v systému IDSOK. Na základě dostupných statistických údajů jsme vyřadili nevyužívané KOMBI ZÓNY a zajistili jsme zavedení nových. Od 1. dubna 2021 tedy mohou cestující nově využívat KOMBI ZÓNU na celou oblast Jesenicko tj. KOMBI ZÓNU 946 JE Sever a dále KOMBI ZÓNU 947 PŘ-Líšná pro oblast Přerovska.


Publikováno 23. 2. 2021 12:07